Program

Nasz mózg, nasze decyzje – perspektywa neuroekonomii

dr Alicja Puścian

8 marca o godz. 18:30

Nasz mózg, nasze decyzje – perspektywa neuroekonomii

dr Alicja Puścian

8 marca o godz. 18:30

Informacje

  •    8 marca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 158 z 290
  •   Cena: 30 zł

Opis

Mówi się, że życie to sztuka dokonywania wyborów. Codziennie każdy z nas staje przed koniecznością podejmowania wielu decyzji. Co tak naprawdę wpływa na nasze wybory i kształtuje nasze zachowania? Czy i jak możemy je skutecznie zmieniać? Te pytania leżą u podstaw ekonomii behawioralnej oraz neuroekonomii. To właśnie w centrum tych dyscyplin nauki leży próba zrozumienia mechanizmów odpowiadających za podejmowanie decyzji. Podczas wykładu przyjrzymy się bliżej zagadnieniom z tej dziedziny, jak również przeanalizujemy rolę czynników społecznych i emocjonalnych w procesie dokonywania wyborów. Poznamy także mózgowe podłoże tych zjawisk, zgłębiając przy tym najnowocześniejsze metody obrazowania i regulowania pracy mózgu, takie jak fMRI czy NIRS, oraz techniki optogenetyczne i chemogenetyczne. Dowiemy się również więcej na temat najnowszych badań laboratoryjnych pozwalających identyfikować i regulować mechanizmy mózgowe leżące u podstaw decyzji i preferencji, realizowanych z wykorzystaniem seminaturalnych metod testowania zachowania zwierząt.

dr Alicja Puścian

Prowadzący

dr Alicja Puścian – neurobiolożka behawioralna, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie. Jest laureatką Nagród Młodego Naukowca Roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym i European Brain and Behavior Society oraz Fulbright STEM Impact Award. W pracy badawczej koncentruje się na relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych; w swoich badaniach wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, biologii i analizy behawioralnej. Prace naukowe dotyczące roli plastyczności neuronalnej w zachowaniu oraz jej deficytów obserwowanych w zaburzeniach takich jak autyzm czy depresja publikowała w czołowych czasopismach naukowych, m.in. w Molecular Psychiatry, Cell Reports i eLife.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).