Organizacja i koszty

Rok akademicki

Rok akademicki w Akademii 30+ trwa od października do czerwca. W tym czasie organizowane są zajęcia (wykłady lub warsztaty) w bardzo krótkich, zamkniętych sesjach tematycznych – od jednego do trzech spotkań, przy czym jedno spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny.

Kto może zostać słuchaczem Akademii 30+

W zajęciach Akademii 30+ mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Pilni słuchacze Akademii 30+...

Koszty

Akademia 30+ jest projektem typu non profit. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Wszystkie opłaty i darowizny celowe od sponsorów są przeznaczane na wynajem sal, wynagrodzenia wykładowców i organizację spotkań, a wszelkie ewentualne nadwyżki pieniężne wspomagają rozwój Akademii.

Co zrobić, aby być słuchaczem Akademii 30+?

Wystarczy:

W ramach wpisowego słuchacz otrzyma potwierdzenie członkostwa w Akademii, teczkę słuchacza oraz indeks. Zaliczka przeznaczona będzie na opłaty za udział w zajęciach. Osoby, które z jakichś powodów zrezygnują z członkostwa w Akademii, otrzymają zwrot zaliczki.

Organizacja zajęć w Akademii 30+

  1. Słuchacze zapisują się na zajęcia na stronie internetowej Akademii 30+ po uprzednim zalogowaniu się (login i hasło każdy Słuchacz otrzymuje po wypełnieniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty wpisowej oraz zaliczki). Uwaga! Na hasło i login czeka się około trzech dni roboczych od dnia dokonania przelewu.
  2. Zapisanie się na zajęcia jest możliwe tylko wówczas, jeśli kwota wpłaconej zaliczki jest większa niż koszt zajęć (w przeciwnym razie system komputerowy nie przyjmie zgłoszenia).
  3. Słuchacz może zapisać się na zajęcia (lub zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach) do 24 godzin przed ich rozpoczęciem.
  4. W wyjątkowych wypadkach (np. brak dostępu do internetu) możliwe jest zapisywanie się na zajęcia drogą mailową lub telefonicznie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).