Program

Moc niczego, czyli jak działa placebo

prof. dr hab. Przemysław Bąbel

26 stycznia o godz. 18:30

Moc niczego, czyli jak działa placebo

prof. dr hab. Przemysław Bąbel

26 stycznia o godz. 18:30

Informacje

  •   26 stycznia o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 173 z 290
  •   Cena: 30 zł

Opis

Dlaczego tabletka z cukru działa przeciwbólowo? Jak to możliwe, że antybiotyki działają na grypę, choć przecież nie zwalczają wirusów tylko bakterie? Skąd bierze się pobudzające działanie kawy bezkofeinowej? Dlaczego tabletka przeciwbólowa zaczyna działać, zanim rozpocznie się wchłanianie zawartego w niej aktywnego składnika? Dlaczego przez wieki lekarze skutecznie nieśli pomoc chorym, choć do początków XX wieku dysponowali bardzo niewieloma aktywnymi metodami leczenia? Odpowiedzi na te i podobne pytania można uzyskać na podstawie wyników badań nad mechanizmami działania placebo. Dowodzą one, że reakcji na placebo uczymy się – zarówno w wyniku własnego doświadczenia (warunkowanie klasyczne i sprawcze), jak i pośrednio, obserwując reakcje innych osób (uczenie się przez obserwację) albo w inny sposób uzyskując informacje o działaniu placebo (sugestie słowne). W ramach wykładu zaprezentowany zostanie współczesny stan wiedzy na temat mechanizmów działania placebo.

prof. Przemysław Bąbel

Prowadzący

prof. dr hab. Przemysław Bąbel – psycholog, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownik Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami wpływu placebo na ból, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi wpływającymi na percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii, w tym terapii bólu przewlekłego i osób ze spektrum autyzmu. Jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji naukowych, w tym 8 książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki prof. Bąbel otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).