Program

Mistyka jako doświadczenie źródłowe

prof. dr hab. Piotr Augustyniak

3 marca o godz. 18:30

Mistyka jako doświadczenie źródłowe

prof. dr hab. Piotr Augustyniak

3 marca o godz. 18:30

Informacje

  •    3 marca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 203 z 290
  •   Cena: 30 zł

Opis

Czym w swej istocie jest filozofia? Istnieje wiele jej definicji i wiele sposobów rozumienia. A jednak jest coś, co filozofię scala i jednoczy. To zainteresowanie początkiem, tym co najbardziej podstawowe, źródłowe. Porozmawiamy o tak pojętej filozofii, a także o relacjach, jakie łączą ją z pewnego rodzaju mistyką. Mistyką, która nie posługuje się  językiem oblubieńczych metafor, ale językiem filozoficznej spekulacji. Jej najważniejszym reprezentantem był bez wątpienia Mistrz Eckhart, średniowieczny filozof i teolog, uznany pośmiertnie za heretyka. Jego myśl stała się początkiem ogromnej tradycji intelektualnej i ma wielki wpływ na filozofię współczesną. Na jej przykładzie spróbujemy wykazać, że radykalna mistyka, która wyrzeka się teologicznej poprawności, z wiernością pojęciu Boga włącznie, jest doskonałym przykładem filozofii pytającej o źródło i początek. Filozofii szukającej źródłowego doświadczenia.

prof. Piotr Augustyniak

Prowadzący

prof. dr hab. Piotr Augustyniak – filozof, nauczyciel akademicki. Studiował filozofię i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (przez pięć lat był członkiem zakonu dominikanów) w 2004 roku ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest członkiem redakcji czasopism „Przegląd Polityczny” i „Liberte”. Opublikował m.in. „Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego” (2017), „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” (2019) i „Jezus Niechrystus” (2021).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).