Program

Wyzwania antropocenu a reakcja nauk społecznych

prof. dr hab. Radosław Markowski

17 marca o godz. 18:30

Wyzwania antropocenu a reakcja nauk społecznych

prof. dr hab. Radosław Markowski

17 marca o godz. 18:30

Informacje

  •   17 marca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 175 z 290
  •   Cena: 30 zł

Opis

Wyzwania antropocenu a reakcja nauk społecznych

„Antropocen” to nieoficjalna (ale potocznie używana przez naukowców) nazwa obecnej epoki geologicznej. Cechuje ją i odróżnia od poprzedniej to, że człowiek stał się czynnikiem geologicznym. W konsekwencji traci znaczenie lub/i nabiera innego znaczenia rozróżnienie na naturę i kulturę. Skoro przedstawiciele nauk ścisłych uważają, że to człowiek właśnie zmienia szatę geologiczną naszej planety, mamy obowiązek zastanowić się nad jego ontologią i działalnością. Przyczyn owej geologicznej zmiany upatruje się w nowoczesności, specyficznych elementach modernizacji i odmianie dominującego dziś sfinansjalizowanego kapitalizmu (niektórzy używają terminu „kapitałocen”). Wystąpienie dotyczyć będzie konieczności zmian w ujmowaniu jednostki, w instytucjach politycznych i prawnych, stylach życia, w ofercie edukacyjnej na uniwersytetach oraz ponownego przemyślenia wybranych teorii nauk politycznych, np. teorii reprezentacji politycznej. Znajdą się w nim także bardziej ogólne odniesienia do niepewności i zaniechań występujących we współczesnej refleksji na temat antropocenu i związanych z nim wyzwań. Wstępne uwagi o świadomości Polaków i Polek na temat natury i zagrożeń epoki antropocenu zakończą prezentację.

prof. Radosław Markowski

Prowadzący

prof. dr hab. Radosław Markowski – politolog, socjolog, kierownik Centrum Studiów nad Demokracją w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne. Recurring visiting professor w Central European University w Budapeszcie. W przeszłości visiting professor amerykańskich uniwersytetów: Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers. Członek rad redakcyjnych licznych czasopism politologicznych, m.in. „European Journal of Political Research”, „Political Studies”, „European Union Politics”, „Populism Journal of Elections”, „Public Opinion and Parties”. Współautor publikacji „Post-Communist Party Systems”, wydanej nakładem Cambridge University Press.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).