Program

Jałowy bieg systemu kościelnego (wykład na Zoomie)

prof. dr hab. Tomasz Polak

25 lutego o godz. 18:30

Jałowy bieg systemu kościelnego (wykład na Zoomie)

prof. dr hab. Tomasz Polak

25 lutego o godz. 18:30

Informacje

  •   25 lutego o godz. 18:30
  •   platforma Zoom
  •   Liczba wolnych miejsc: 22 z 110
  •   Cena: 15 zł

Opis

Co najmniej od połowy dwudziestego stulecia (a od początku stulecia dwudziestego pierwszego jeszcze wyraźniej) charakterystyczne dla samoświadomości kościołów chrześcijańskich i dla wypływających z tej samoświadomości działań stało się odejście od zasadniczych pytań doktrynalnych i od wielkich kwestii religijnej symboliki i zastąpienie ich pytaniami o struktury, stosunki władzy i wewnętrzne relacje poszczególnych części i wymiarów kościelnych instytucji. Procesy takie najpierw ujawniły się w kościołach poreformacyjnych – to najpierw tam istotne pytania doktrynalne zostały zastąpione pytaniami o możliwe, potrzebne czy wręcz konieczne przekształcenia własnych struktur. Podobne podejście obserwujemy w kościele rzymskim – najpierw na tle fali reform po Soborze Watykańskim II, a następnie za przyczyną nieskuteczności tych reform i narastającego rozdźwięku między instytucjonalnym porządkiem kościoła a doświadczeniem i wrażliwością ludzi pozostających nadal w kręgu jego oddziaływania.

W wykładzie pokażę analitycznie przyczyny i możliwe konsekwencje takiego stanu rzeczy.

prof. Tomasz Polak 

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Polak – (do 2008 r. Tomasz Węcławski), teolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórca Pracowni Pytań Granicznych UAM (od 2007 kierownik, a od 2008 r. p.o. kierownika tejże pracowni), były ksiądz katolicki.
W latach 1989-1996 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w latach 1998-2002 - dziekan Wydziału Teologicznego UAM.
W 2002 r. jako jeden z nielicznych księży zdycydowanie mówił o winie moralnej arcybiskupa Juliana Paetza.
W 2007 odszedł ze stanu kapłańskiego, rok później dokonał aktu apostazji z Kościoła katolickiego. W 2008 r. przyjął nazwisko Polak.
Autor kilkudziesięciu książek i publikacji naukowych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).