Program

„Boska komedia” lekturą obowiązkową dla chrześcijan XXI wieku?

ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki

5 listopada o godz. 18:30

„Boska komedia” lekturą obowiązkową dla chrześcijan XXI wieku?

ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki

5 listopada o godz. 18:30

Informacje

  •    5 listopada o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 185 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Czasy Dantego to czasy głębokiego kryzysu Kościoła, zagubienie się poety chrześcijanina w „ciemnym lesie” odzwierciedla kondycję chrześcijaństwa bez Chrystusa. Poeta to świadek zgorszenia wywołanego upolitycznieniem Kościoła, upadkiem obyczajów. Jest on jednocześnie głosicielem miłosierdzia i nadziei. Dzieło Dantego stanowi syntezę chrześcijańskiego intelektualizmu (twórcza recepcja myśli filozoficzno-teologicznej) św. Tomasza z Akwinu z prądami reformatorskimi, wywodzącymi się z nurtów franciszkańskich pod szczególnym wpływem Joachima da Fiore. Dante przedstawia „syntezę syntez” dorobku chrześcijańskiego średniowiecza i zarazem jawi się jako prototyp człowieka nowożytności stawiającego sumienie przed autorytetem. W wykładzie zostanie ukazana ambiwalentna postawa Dantego wobec papieża i cesarza oraz zarysowana jego oryginalna próba rozwiązania średniowiecznego konfliktu.

ks. prof. Alfred Wierzbicki

 

UWAGA! W wykładzie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione. 

Prowadzący

ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki – teolog, etyk, kierownik Katedry Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładowca wielu prestiżowych uczelni, m.in. Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie czy Uniwersytetu w Parmie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauczycieli i Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Poeta, autor jedenastu książek poetyckich, za tomik Znaki szczególne otrzymał nagrodę im. Józefa Czechowicza. Jest autorem ponad 200 prac naukowych. Wielokrotnie brał w obronę przedstawicieli społeczności LGBT czy innych mniejszości. Poręczył m.in. za aktywistkę Margot po tym, jak trafiła do aresztu. W konsekwencji doprowadziło to do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika KUL.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).