Program

Jak powstał monoteizm? Z najnowszych badań nad (r)ewolucją judaizmu

prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

10 maja 2024 o godz. 18:30

Jak powstał monoteizm? Z najnowszych badań nad (r)ewolucją judaizmu

prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

10 maja 2024 o godz. 18:30

Informacje

  •   10 maja 2024 o godz. 18:30
  •   Wydział Nauk Społecznych UG - aula S205

Opis

Dane biblijne oraz źródła pozabiblijne pozwalają obecnie na dość wiarygodną rekonstrukcję procesu tworzenia się judaizmu jako religii monoteistycznej. Zjawisko to obejmuje przemiany religii jahwistycznej w królestwie Izraela i Judy, epoki niewoli babilońskiej oraz – kluczowej dla powstania monoteizmu – epoki perskiej i hellenistycznej. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną z jednej strony najnowsze badania ilustrujące trwałość religii politeistycznej, z drugiej zaś – nowatorstwo i kontekst historyczny idei monoteizmu w obrębie religii Żydów czasów biblijnych.

prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Prowadzący

prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò – historyk starożytności, specjalizujący się w dziejach starożytnej Palestyny, biblijnego Izraela oraz Filistynów. Były dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem European Association of Biblical Studies, The Catholic Biblical Association of America, European Association for Jewish Studies i Society of Biblical Literature. Aktywny popularyzator nauki, współpracował m.in. z kanałem Religia.tv, Polskim Radiem, Radiem TKK FM i Radiem Naukowym. Autor wielu książek i monografii, m.in. Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych (2012).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).