Program

Zmienność i niezmienność w polskiej polityce i społeczeństwie

prof. dr hab. Andrzej Rychard

2 lutego 2024 o godz. 18:30

Zmienność i niezmienność w polskiej polityce i społeczeństwie

prof. dr hab. Andrzej Rychard

2 lutego 2024 o godz. 18:30

Informacje

  •    2 lutego 2024 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.45!

Opis

Punktem wyjścia mojego wykładu będzie założenie o wadze procesów nieoczekiwanych w odróżnieniu od tzw. konieczności historycznych. Ogromne zmiany ustrojowe lat ostatnich w Polsce to nie wynik takich konieczności, lecz rezultat niewielkiego zwycięstwa wyborczego. Następnie przejdę do omówienia relacji między tym, co niezmienne i zmienne w polskiej polityce i społeczeństwie. Tezą wystąpienia jest myśl, że w społeczeństwie występują długofalowe zmiany strukturalne i świadomościowe, które słabo znajdują swe odzwierciedlenie w polityce. Pytanie, na które będę starał się znaleźć odpowiedź, brzmi, dlaczego polityka zostaje w tyle i jakie są szanse, by to zmienić. Przyczyn tego stanu rzeczy będę poszukiwał w specyficznym traktowaniu instytucji przez polityków przy jednoczesnym niedocenianiu wagi instytucji przez społeczeństwo.

prof. Andrzej Rychard

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Rychard – socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki. Autor licznych prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, komentator życia politycznego w mediach. Autor książek: "Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych" (1995 r.), "Czy transformacja się skończyła? Powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej" (1996 r.), "Niepokoje polskie" (współautor, 2000 r.), "Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?" (współautor, 2010 r.).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).