Program

Rekolekcje Wielkopiątkowe, czyli o motywie Męki Pańskiej w sztuce nie tylko dawnej

dr Roman Nieczyporowski

24 marca 2023 o godz. 18:30

Rekolekcje Wielkopiątkowe, czyli o motywie Męki Pańskiej w sztuce nie tylko dawnej

dr Roman Nieczyporowski

24 marca 2023 o godz. 18:30

Informacje

  •   24 marca 2023 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Edykt mediolański Konstantyna Wielkiego z roku 313 kończył okres prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Proklamowana wówczas swoboda wyznaniowa znalazła swoje odbicie w dynamicznym rozwoju sztuki chrześcijańskiej. Jednym z najpopularniejszych tematów, jakie sztuka ta podejmowała, był motyw Męki Pańskiej. Wykład poświęcony będzie przemianom stylistycznym i ideowym obrazowania tego tematu na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej. Stopniowo postępująca laicyzacja społeczeństw oraz ucieczka artystów od tematów sakralnych sprawia, że sztuka religijna coraz częściej spychana jest w obszar kiczu i banału, tracąc równocześnie zarówno swój wymiar symboliczny, jak i metafizyczny. Stąd poprowadzony w układzie historycznym wywód spuentowany zostanie współczesnymi (dwudziestowiecznymi) rozwiązaniami omijającymi zdaniem prelegenta rafy banału, kiczu i naiwności. 

dr Roman Nieczyporowski

 

 

Prowadzący

dr Roman Nieczyporowski – historyk i teoretyk sztuki, studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a historię na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Zarządu Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak, należy również do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Hembygsförening (Szwedzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami) oraz... Polskiego Związku Alpinizmu (jest członkiem Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”). Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się kulturowo-społeczne aspekty sztuki współczesnej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).