Program

Polskie przesunięcie ku negatywności

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

8 kwietnia 2022 o godz. 18:30

Polskie przesunięcie ku negatywności

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

8 kwietnia 2022 o godz. 18:30

Informacje

  •    8 kwietnia 2022 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Treścią wykładu będzie bardzo silna w Polsce tendencja do koncentracji na negatywnych stronach życia, w tym także życia społecznego. Przejawia się to w ponurości, braku poczucia humoru, poczuciu bezradności i depresji z jednej strony, z drugiej zaś w sposobie rozumienia natury ludzkie i natury świata oraz w ustosunkowaniach do innych ludzi, szczególnie do osób spoza grupy własnej.

prof. Wiesław Łukaszewski

 

UWAGA! W wykładzie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione. 

Prowadzący

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski – psycholog, wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (wydziałów zamiejscowych w Sopocie i we Wrocławiu); specjalizuje się w psychologii osobowości, psychologii społecznej i psychologii motywacji; członek Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, członek redakcji czasopism naukowych: "Czasopisma Psychologicznego", "Przeglądu Psychologicznego" oraz "Kwartalnika Psychologii Rozwojowej".
Opublikował m.in. Wielkie pytania psychologii (2003), Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią (2010)

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).