Program

Kim jest Jezus Niechrystus? Próba filozoficznej interpretacji słów Jezusa

prof. dr hab. Piotr Augustyniak

3 grudnia 2021 o godz. 18:30

Kim jest Jezus Niechrystus? Próba filozoficznej interpretacji słów Jezusa

prof. dr hab. Piotr Augustyniak

3 grudnia 2021 o godz. 18:30

Informacje

  •    3 grudnia 2021 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Wykład będzie próbą wykładni filozoficzno-egzystencjalnej treści nauk Jezusa historycznego. Na podstawie kilku kluczowych wypowiedzi Jezusa z Ewangelii synoptycznych spróbuję zrekonstruować w języku współczesnej wrażliwości to, co było najbardziej poruszające i oryginalne w jego orędziu. Pokazując zarazem jak zaciera się to, gdy Jezus - po jego śmieci - zaczyna być postrzegany i wyznawany jako Zbawiciel i Syn Boży. To co zostaje przesłonięte w nauce Jezusa przez chrześcijańską wiarę w niego jako Chrystusa, okaże się niezwykłym orędziem wolności i przebudzenia duchowego, wolnego od konfesyjnych ograniczeń. Tezy wykładu oparte będą na mojej książce "Jezus Niechrystus".

prof. Piotr Augustyniak

 

UWAGA! W wykładzie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione. 

Prowadzący

prof. dr hab. Piotr Augustyniak – filozof, nauczyciel akademicki. Studiował filozofię i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (przez pięć lat był członkiem zakonu dominikanów) w 2004 roku ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest członkiem redakcji czasopism „Przegląd Polityczny” i „Liberte”. Opublikował m.in. „Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego” (2017), „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” (2019) i „Jezus Niechrystus” (2021).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).