Program

Rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych w Polsce

prof. dr hab Joanna Mizielińska, dr Agata Stasińska

4 grudnia o godz. 18:30

Rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych w Polsce

prof. dr hab Joanna Mizielińska, dr Agata Stasińska

4 grudnia o godz. 18:30

Informacje

  •    4 grudnia o godz. 18:30
  •   platforma Zoom
  •   Liczba wolnych miejsc: 22 z 100
  •   Cena: 15 zł

Opis

Wykład opiera się na wynikach projektu badawczego „Rodziny z wyboru w Polsce” (2013–2016; kier. dr hab. Joanna Mizielińska), którego celem było pokazanie złożoności i różnorodności konfiguracji i praktyk rodzinnych osób nieheteroseksualnych.

Rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych ukazuje obszar ogromnie zróżnicowany pod względem konfiguracji i praktyk rodzinno-rodzicielskich i ich dynamicznej zmiany w czasie. Stąd też decyzja, by zaprezentować różnorodność narracji o rodzicielstwie, z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. W swojej prezentacji prześledzimy doświadczenia bycia rodzicem opowiadane przez młodsze i starsze pokolenie (45+), ukazując, że podstawowa linia demarkacyjna, która różnicuje odmienny bagaż formacyjny, dotyczy kwestii (nie)możności realizacji planów rodzicielskich. Starsze pokolenie albo konfrontowało się z niemożnością bycia rodzicem w obrębie jednopłciowego związku albo było zmuszone realizować swoje rodzicielstwo w obrębie heteroseksualnego związku. Natomiast narracje młodszego pokolenia to już historie o możliwościach realizacji planów w ramach związku i dylematach związanych z wyborami, gdyż pojawienie się najnowszych technik reprodukcyjnych poszerzyło możliwości zostania rodzicem. W wykładzie przywołamy również perspektywę samych dzieci wychowywanych przez nieheteroseksualnych rodziców, gdyż brały one udział w prowadzonych przez nas badaniach na różnych etapach (wywiady grupowe, badanie etnograficzne).

W prezentacji dokonujemy analizy nieheteroseksualnego rodzicielstwa, ukazując z jednej strony jego różnorodność, z drugiej zaś międzypokoleniową wspólnotę doświadczeń i praktyk związaną z określonym kontekstem polityczno-prawnym, kulturowo-społecznymi normami płci, seksualności czy rodziny. Zastanawiamy się również, jaki całościowy obraz rodzicielstwa nieheteroseksualnego wyłania się z wyników badań. Choć odpowiedzi na to pytanie mają charakter kontekstualny i zależą w dużej mierze od rodzaju konfiguracji rodzinnej, udaje się wyszczególnić pewne wiodące cechy pojawiające się w narracjach badanych. Ich omówienie jest zorganizowane wokół kilku zagadnień tematycznych (egalitaryzm, jawność rodziny, wspólnotowość, tożsamość rodzicielska, dobro dziecka itp.), które same w sobie naświetlają jakościowe pola problemowe, z którymi mierzą się nieheteroseksualni rodzice.

prof. dr hab. Joanna Mizielińska, dr Agata Stasińska 

 

Program Zoom można pobrać ze strony: https://zoom.us 

Prowadzący

prof. dr hab Joanna Mizielińska – psycholożka, profesorka w Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler, prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z gender i queer studies. Dotyczą kulturowych reprezentacji płci, cielesności i seksualności; nowych form rodzinności i intymności takich jak „rodziny z wyboru” czy queer kinship. Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory. Autorka książek: "(De)konstrukcje kobiecości" (2004), "Płeć, ciało, seksualność" (2007), "Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych" (współautorstwo z Martą Abramowicz i Agatą Stasińska, 2014).

dr Agata Stasińska – psycholożka, adiunkt w Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: queer i gender studies, związki intymne, seksualność i płeć, przemiany rodziny.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).