Program

Polska: między stagnacją a zmianą

prof. dr hab. Andrzej Rychard

28 października o godz. 18:30

Polska: między stagnacją a zmianą

prof. dr hab. Andrzej Rychard

28 października o godz. 18:30

Informacje

  •   28 października o godz. 18:30
  •   platforma Zoom
  •   Liczba wolnych miejsc: 12 z 100
  •   Cena: 15 zł

Opis

W Polsce w obecnym systemie instytucjonalnym ścierają się dwie tendencje: do umocnienia obecnego układu rządzącego i dalszego podporządkowywania mu instytucji oraz do zastąpienia go innym.

W oczywisty sposób rządzący dążą do utrwalenia istniejącego stanu rzeczy. Dzieje się to zarówno na poziomie decyzji instytucjonalnych, personalnych, jak i na poziomie normatywnym, przez budowanie szczególnej legitymizacji nowego systemu mającej utrzymać jego społeczne poparcie. Tendencja przeciwna to nie tylko naciski zewnętrzne (zorganizowane protesty społeczne, krytyczne opinie instytucji Unii Europejskiej), ale i działania prowadzone wewnątrz obozu władzy, do tej pory mniej lub bardziej skutecznie niwelowane.

Istnieje także trzeci rodzaj czynników utrudniających konsolidację obecnego obozu władzy. To natura złożonych systemów organizacyjnych i instytucjonalnych, która stawia opór zabiegom centralizacyjnym. Niekiedy zabiegi rządzących przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast zwiększyć sterowność systemu – osłabiają ją.

W wystąpieniu będzie analizowana siła i dynamika tych przeciwstawnych tendencji.

prof. Andrzej Rychard

 

Program Zoom można pobrać ze strony: https://zoom.us 

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Rychard – socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki. Autor licznych prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, komentator życia politycznego w mediach. Autor książek: "Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych" (1995 r.), "Czy transformacja się skończyła? Powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej" (1996 r.), "Niepokoje polskie" (współautor, 2000 r.), "Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?" (współautor, 2010 r.).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).