Program

Polak katolik pyta o godzinę

prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko

22 maja o godz. 18:30

Polak katolik pyta o godzinę

prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko

22 maja o godz. 18:30

Zapisz się na ten wykład

Zaloguj się

Zostań słuchaczem Akademii 30+

Informacje

  •   22 maja o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 264 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Chciałbym się zastanowić – trochę podsumowując, trochę starając się wybiec w przeszłość – nad kondycją katolicyzmu polskiego w chwili obecnej. W tym zatem momencie, gdy wydaje się on doznawać widomego niepokoju o swój kształt, gdy nie tylko wierzącym zdaje się on znajdować, by użyć metafory z Księgi Izajasza, w niepewnej „godzinie nocy” – w stanie jakiejś niejasności, jakiegoś zawieszenia, rozdarcia, duchowego i społecznego zagubienia, kryzysu może. W czasie – być może płodnym, a być może nie – gdy nawiedzają go, jednocześnie i dramatycznie, pokusy polityczności i etnocentryzmu, gdy fundamentalizmy rozmaitej maści zmagają się w nim z tradycjami otwartości, gdy obawy o dalszy los wzmagane są w nim, z jednej strony, przez desakralizację kultury i egzystencji samej, z drugiej – przez kategoryczne próby zakorzenienia się instytucji kościelnych w strukturach państwa i prawa. Gdy wreszcie, co szczególnie wymowne, kategoryczność taka uniemożliwia w istocie poważną debatę o jego przyszłych losach, o nowych formach chrześcijańskiej wiary, kultury i moralności i wyzwaniach, które z całą jaskrawością stają dzisiaj przed nami powszechnie, niezależnie od wiary albo niewiary.

prof. Zbigniew Mikołejko

Prowadzący

prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko – filozof, religioznawca, historyk idei, eseista, kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor ponad 800 tekstów naukowych, m.in. książek: „Mity tradycjonalizmu integralnego" (1998), „Żywoty świętych poprawione" (2001), „W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu" (2009), „We władzy wisielca" (t. 1 – 2013, t. 2 – 2014), „Żywoty świętych poprawione ponownie" (2017), „Między zbawieniem a Smoleńskiem. Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat" (2018). Napisał także posłowie do polskiego wydania powieści Dana Browna „Kod Leonarda da Vinci", a także wydał autorski tomik wierszy pt. „Gorzkie żale" (2017).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).