Program

Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

8 marca o godz. 18:30

Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

8 marca o godz. 18:30

Informacje

  •    8 marca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 136 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Ludzie są powszechnie przekonani o słuszności i obiektywizmie własnych ocen moralnych, co trudno pogodzić z licznymi i gorącymi sporami w sprawie tego, co dobre, a co złe. Ogólna wiedza o  sposobie formułowania sądów przez ludzi przekonuje jednak, że tylko część przesłanek tych sądów ma racjonalny charakter, natomiast większość wynika z różnych emocji. W konsekwencji wiele ocen moralnych ma nieuchronnie tendencyjny charakter. Przedstawiam wyniki licznych badań przekonujących, że oceny moralne są silnie zniekształcane własnym interesem (dobre jest to co służy moim interesom) oraz własnymi sympatiami (dobrzy są ci, których lubię). Takie zniekształcenia ocen moralnych są silne, nieuchronne i nieświadome. Wnioski praktyczne dla prowadzenia sporów moralnych: ważniejsze od samych ocen moralnych są ich uzasadnienia.

prof. Bogdan Wojciszke

Prowadzący

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – psycholog, dziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dyrektor Instytutu Psychologii PAN. Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych. Opublikował książki: Procesy oceniania ludzi (1991), Psychologia miłości (1993), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (2002), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (red.) (2002).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).