Program

Szklanka jest w połowie pusta czy pełna? O bezpieczeństwie chemicznym okiem chemoinformatyka

dr Agnieszka Gajewicz

1 lutego o godz. 18:30

Szklanka jest w połowie pusta czy pełna? O bezpieczeństwie chemicznym okiem chemoinformatyka

dr Agnieszka Gajewicz

1 lutego o godz. 18:30

Informacje

  •    1 lutego o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 189 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

"Chemia - nasze życie, nasza przyszłość" – pod takim hasłem obchodziliśmy w 2011 roku Międzynarodowy Rok Chemii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (rezolucja A/RES/63/209 z 19 grudnia 2008). Celem ONZ było uświadomienie społeczeństwu, że dzisiejszy świat nie byłby taki sam bez chemii, czyli nowoczesnych leków, kosmetyków, syntetycznych materiałów polimerowych, czy środków ochrony roślin. Według World Watch Institute nowy związek chemiczny jest syntezowany średnio co 27 sekund, a od lat 20-tych XX wieku opracowano i wprowadzono na rynek łącznie ponad 20 milionów związków! Bez wątpienia związki chemiczne (zarówno te istniejące, jak i nowo syntetyzowane) mają ogromny wpływ na jakość naszego codziennego życia, oferując coraz to lepsze i bardziej zminiaturyzowane produkty oraz bardziej wydajne procesy technologiczne. Z drugiej jednak strony, te same związki chemiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, jak również wykazywać negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Historia współczesna zna liczne przykłady związków chemicznych, które początkowo ze względu na swoje unikalne właściwości fizykochemiczne uznawane były za "wyjątkowe substancje", jednak po latach masowej produkcji okazywały się substancjami niebezpiecznymi, wywołującymi niepożądane działania toksyczne. W świetle powyższego rodzą się pytania, jak pogodzić postęp cywilizacyjny z dbałością o zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa chemicznego? Jak ograniczyć potencjalne ryzyko jakie mogą stwarzać związki chemiczne w całym cyklu swojego życia? Czy w dobie komputeryzacji metody komputerowe są w stanie zastąpić badania eksperymentalne? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w trakcie wykładu.

dr Agnieszka Gajewicz 

Prowadzący

dr Agnieszka Gajewicz – chemiczka, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców; autorka 45 publikacji naukowych w wiodących czasopismach (m.in. w Nature Nanotechnology, Nanotoxicology, Chemistry of Materials). Naukowo zajmuje się rozwojem metod chemoinformatycznych (w tym metod szacowania przekrojowego: read-across), wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Fundacja L'Oreal i UNESCO uznały ją za jeden ze wschodzących talentów światowej nauki. Agnieszka Gajewicz znalazła się w gronie 15 kobiet z różnych krajów, które dzięki swoim badaniom mają szansę zmienić świat.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).