Program

Czy trzeba bać się śmierci?

prof. dr hab. Jan Hartman

6 kwietnia o godz. 18:30

Czy trzeba bać się śmierci?

prof. dr hab. Jan Hartman

6 kwietnia o godz. 18:30

Informacje

  •    6 kwietnia o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 101 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Z lęku przed śmiercią nie ma pożytku, lecz myślenie o własnej śmierci jest powinnością człowieka, który chce odważnie mierzyć się ze swoją egzystencją. O własnej śmierci czasami myśli każdy, zwłaszcza gdy spotyka go śmierć bliskiej osoby bądź sam jest poważnie chory lub w zaawansowanym wieku. I choć nasze myślenie nie odsunie śmierci w czasie ani nie rozjaśni jej tragicznej tajemnicy, to jednak pomaga zrozumieć kondycję człowieka jako istoty śmiertelnej i ją zaakceptować. W wykładzie opowiem o śmierci jako przedmiocie wielowiekowej refleksji filozoficznej, która czasami usiłowała ją zanegować, czasami zignorować, a najczęściej uczyła, jak ją w pewien sposób afirmować.

Jan Hartman

Prowadzący

prof. dr hab. Jan Hartman – filozof, etyk, publicysta, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, założyciel i redaktor naczelny czasopisma filozoficznego UJ „Principia”. Opublikował m.in.: Techniki metafilozofii (2001), Przez filozofię (2007), Bioetyka w zawodzie lekarza (2009), Polityka filozofii. Eseje (2010).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).