Program

Normy widzialności. Kultura wizualna polskiej transformacji

dr Magda Szcześniak

1 czerwca o godz. 18:30

Normy widzialności. Kultura wizualna polskiej transformacji

dr Magda Szcześniak

1 czerwca o godz. 18:30

Informacje

  •    1 czerwca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 211 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Polska transformacja to czas nie tylko intensywnych przemian pola politycznego i gospodarczego, lecz również wizualnego. Widocznym znakiem transformacji było pojawienie się oraz gwałtowne rozprzestrzenienie nowych typów i gatunków obrazów (m.in. reklamy telewizyjne, telenowele, plakaty wielkoformatowe) i instytucji z nimi związanych (telewizje komercyjne, agencje reklamowe, nowe magazyny ilustrowane), a także pojawienie się nowych kanałów dystrybucji obrazów (wypożyczalnie kaset VHS, anteny satelitarne, telewizja kablowa). Pojawiające się na przełomie lat 80. i 90. obrazy uznaje się zazwyczaj zaledwie za symptom przemian gospodarczych. Tymczasem można powiedzieć, że aktywnie uczestniczyły one w procesach ustanawiania wolnego rynku w Polsce – to w obrazach właśnie kształtuje się wizja dominującego aktora transformacji, czyli przedstawiciela klasy średniej. Podczas wykładu przyjrzymy się nowym obrazom i gatunkom wizualnym oraz sposobom promowania przez nie określonej wizji nowego społeczeństwa.

Magda Szcześniak

Prowadzący

dr Magda Szcześniak – kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej, pracownik naukowy Instytutu Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki, laureatka stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a także laureatka Nagrody Naukowej “Polityki” 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. Zajmuje się studiami gender i queer, teorią krytyczną, historią myśli lewicowej, historią kultury polskiej XX wieku. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (2016). Współautorka i współredaktorka książek Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty oraz Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia (2017). Od maja 2015 do marca 2016 roku wspólnie z Maciejem Gdulą oraz Krzysztofem Świrkiem prowadziła cotygodniowy program Nie wierzę politykom w TVP Info, poświęcony ważnym i aktualnym tematom społecznym i politycznym.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).