Program

Dzieje nowoczesnego miasta. Cz. 2

dr Jacek Friedrich

2 marca o godz. 18:30

Dzieje nowoczesnego miasta. Cz. 2

dr Jacek Friedrich

2 marca o godz. 18:30

Informacje

  •    2 marca o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43
  •   Liczba wolnych miejsc: 147 z 290
  •   Cena: 25 zł

Opis

Epoka nowoczesna jest nierozdzielnie związana z industrializacją i urbanizacją. Bez miast nie sposób wyobrazić sobie nowoczesności. Planowany cykl wykładów ma przybliżyć problem kształtowania się miast od przełomu XVIII i XIX wieku, do końca XX stulecia. Poruszone zostaną więc takie kwestie, jak wpływ industrializacji na miasta angielskie w początkach XIX wieku; dziewiętnastowieczna przebudowa Paryża i Wiednia oraz idea miasta jako dzieła sztuki; reforma mieszkaniowa w XIX stuleciu i związana z nią idea „miasta-ogrodu”; tendencje dezurbanizacyjne przełomu XIX i XX wieku; miasta amerykańskie w końcu XIX i początkach XX wieku; idea budownictwa socjalnego; modernistyczne miasto-maszyna; wizje miasta w systemach totalitarnych; odbudowa miast po kataklizmach I a zwłaszcza II wojny światowej; wpływ zachodniego modelu miasta na Azję, Afrykę i Amerykę Łacińską. Główny nacisk położony zostanie na urbanistyczną tradycję Zachodu, a zjawiska obecne w innych kręgach cywilizacyjnych interesować nas będą o tyle, o ile podejmują koncepcje zachodnie.

Jacek Friedrich

Prowadzący

dr Jacek Friedrich – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r., dzieje ochrony zabytków, nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską, związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r.
Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej.
Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Opublikował m.in.: „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku” (1997), „Gdańsk dla młodych podróżników” (2005), „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960” (2015), „Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (2018).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).