Program

Zmieniające się społeczeństwo i niezmienna polityka? WYKŁAD ODWOŁANY

prof. dr hab. Andrzej Rychard

3 kwietnia 2020 o godz. 18:30

Zmieniające się społeczeństwo i niezmienna polityka? WYKŁAD ODWOŁANY

prof. dr hab. Andrzej Rychard

3 kwietnia 2020 o godz. 18:30

Informacje

  •    3 kwietnia 2020 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Celem wykładu jest wykazanie pewnej nieprzystawalności polskiej sceny politycznej do kształtu społeczeństwa. Polityka jest dość stabilna, spolaryzowana wedle stałych w miarę kryteriów. Społeczeństwo zaś w ciągu ostatniego trzydziestolecia przeszło wiele zmian.

Przedstawię podstawowe cechy polskiej polityki i jej stabilności oraz szanse na zalążki nowego. Odwołam się do koncepcji „reżimów hybrydowych”. Podobnie scharakteryzuję zmiany w społeczeństwie.       

Następnie zostaną zanalizowane relacje między polityką a społeczeństwem. Oparte to będzie o koncepcję „zawracającej transformacji”. W jej ramach przedstawię zarówno czynniki konsolidujące, nadające nieco spójności hybrydowej polityce i hybrydowym związkom między nią a społeczeństwem (głównie procesy dostosowawcze), jak i potencjalnie dezintegrujące i mogące zdynamizować system (protesty, wzrastająca modernizacja społeczna).

prof. Andrzej Rychard

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Rychard – socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki. Autor licznych prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, komentator życia politycznego w mediach. Autor książek: "Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych" (1995 r.), "Czy transformacja się skończyła? Powstawanie nowego ładu w perspektywie socjologii zmiany instytucjonalnej" (1996 r.), "Niepokoje polskie" (współautor, 2000 r.), "Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?" (współautor, 2010 r.).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).