Program

Moralny i etyczny status zwierząt

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

18 stycznia 2019 o godz. 18:30

Moralny i etyczny status zwierząt

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

18 stycznia 2019 o godz. 18:30

Informacje

  •   18 stycznia 2019 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Tylko niektóre zwierzęta, rozumiane w sensie naukowym jako cudzożywne organizmy pierwotnie zdolne do ruchu, są podmiotami doznająco-poznającymi. Niektóry z tych podmiotów są sprawcami empatycznymi i dzielą z ludźmi zasadniczy atrybuty osoby, a niektóre (przynajmniej szympansy) są sprawcami moralnymi.  Moralność jest wynikiem ewolucji i powstała do integracji grupy, a nie dla zwiększania ogólnego dobra. Dlatego podmiotowość zwierząt wystarcza (i zarazem uzasadnia) troskę empatyczną, jaką otaczają je niektórzy ludzie, ale nie wystarcza większości ludzi do moralnego traktowania zwierząt. Moralność jest częściowo wyrachowana i oparta na wzajemności, a zwierzęta w większości nie mogą  się intencjonalnie odpłacić. Natomiast status zwierząt jako bytów posiadających interesy oraz/lub prawa pochodzi  z naukowo informowanej etyki, która (niestety) wpływa na  moralność tylko w pewnym stopniu. Dlatego tak ważne jest nauczanie etyki w szkołach.

prof. Andrzej Elżanowski

Mimo tragicznego wydarzenia, które dotknęło Gdańsk i ogłoszonej żałoby, postanowiliśmy nie odwoływać piątkowego wykładu. To spotkanie nie ma charakteru rozrywkowego, nie uwłacza więc pamięci zamordowanego Prezydenta. Odwołanie tego wykładu skutkowałoby tym, że już w tym roku nie spotkalibyśmy się z prof. Andrzejem Elżanowskim. A temat, o którym będzie mówił Profesor, jest niezwykle istotny, zwłaszcza w kontekście decyzji podjętych ostatnio przez rząd (rzeź dzików).  

Paweł Mazur

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski – zoolog i paleontolog, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad stu prac naukowych, dotyczących ewolucji ptaków, bioetyki i ochrony zwierząt; członek wielu stowarzyszeń i rad naukowych, m.in. Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Od wielu lat prowadzi działalność na rzecz ochrony zwierząt Był członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w jej pierwszej kadencji (1999-2003), obecnie działa jako Przewodniczący Sekcji Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. Wegetarianin.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).