Program

Wycieczka z dr. Jackiem Friedrichem: Drezno i Poczdam

dr Jacek Friedrich

1 maja 2018 o godz. 08:00

Wycieczka z dr. Jackiem Friedrichem: Drezno i Poczdam

dr Jacek Friedrich

1 maja 2018 o godz. 08:00

Informacje

  •    1 maja 2018 o godz. 08:00
  •   Drezno - Poczdam - Miśnia - Torgau - Wittenberga

Opis

Na razie tylko bardzo ogólny program naszej wyprawy, ale w najbliższym czasie go uszczegółowimy: 

1 maja, godz. 8.00: wyjazd z Gdańska do Drezna

2 maja: zabytki Drezna i Grünes Gewölbe (największy na świecie zbiór zabytkowych klejnotów)

3 maja: zabytki Drezna c.d. i Galeria Drezdeńska (m.in.: Jan van Eyck, Giorgione, Tycjan, Rafael, Rubens, Rembrandt, Vermeer)

4 maja: wyjazd z Drezna: pałac Moritzburg – Miśnia (katedra i zamek) – zamek w Torgau – przyjazd do Poczdamu

5 maja: zwiedzanie Poczdamu i okolic (w tym Wyspa Pawia z tzw. Domem Gdańskim)

6 maja: wyjazd z Poczdamu – Wittenberga – powrót do Gdańska (zapewne w godzinach nocnych)

REGULAMIN

1. Na listę Uczestniczek/Uczestników wycieczki do Drezna i Poczdamu z dr. Jackiem Friedrichem można się zapisywać do 28 lutego 2018 r.  

2. Słuchaczka/Słuchacz Akademii 30+ może zapisać na wycieczkę 1 osobę towarzyszącą (warunek – osoba towarzysząca musi być również członkiem Akademii 30+).

3. Wpisanie się na listę nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na  wycieczkę. W wypadku, gdy chętnych będzie więcej niż miejsc, w pierwszej kolejności zapisywane będą osoby, które uczestniczyły w największej liczbie wykładów Akademii 30+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. 

4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na wycieczkę, powiadomimy o tym mailem najpóźniej do 2 marca 2018 r. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.

5. Wpłaty za wycieczkę (1580 zł) należy dokonać na konto Organizatora (Raiffeisen Bank Polska S.A. 17 1750 1325 0000 0000 3868 2598) do 20 marca 2018 r. Po tym terminie osoby, które nie dokonały wpłaty, zostaną skreślone z listy Uczestniczek/Uczestników wycieczki. UWAGA! Prosimy nie dokonywać wpłat, zanim nie otrzymają Państwo potwierdzenia, że zostali zakwalifikowani na wycieczkę.

6. Uczestniczka/Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce do 4 kwietnia 2018 r. (wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona w 100%). Organizatora należy o tym powiadomić osobiście (Gdańsk, al. Grunwaldzka 411), telefonicznie (58 764 62 10 lub 601 300 163) lub drogą mailową (pmazur@gwo.pl).

7. Rezygnacja z udziału w wycieczce po 4 kwietnia wiąże się ze stratą wpłaconej kwoty, chyba że Organizatorowi lub Uczestniczce/Uczestnikowi uda się znaleźć zastępstwo.

8. Koszt wycieczki (1580 zł) pokrywa przejazd w obydwie strony autokarem, 3  noclegi w hotelu Ibis Bastei *** w Dreźnie, 2 noclegi w hotelu Ibis Berlin Dreilinden ** w Kleinmanchow (w pokojach dwuosobowych), śniadanie w hotelu, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez dr. Jacka Friedricha i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestniczki/uczestnicy opłacają dodatkowo bilety do muzeów, kościołów, a także bilety komunikacji miejskiej.

9. Wpisanie się na listę Uczestniczek/Uczestników jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Prowadzący

dr Jacek Friedrich – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r., dzieje ochrony zabytków, nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską, związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r.
Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej.
Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Opublikował m.in.: „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku” (1997), „Gdańsk dla młodych podróżników” (2005), „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960” (2015), „Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku (2018).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).