Program

Ostatnie geometryczne twierdzenie Poincarégo

dr Michał Stukow

10 maja 2017 o godz. 18:30

Ostatnie geometryczne twierdzenie Poincarégo

dr Michał Stukow

10 maja 2017 o godz. 18:30

Informacje

  •   10 maja 2017 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

Wśród różnych obiektów badanych przez matematyków centralną rolę pełnią różnego rodzaju 'przestrzenie'. Pojęcie to jest jednak bardzo szerokie i może oznaczać zarówno przedziwne abstrakcyjne przestrzenie stworzone w umysłach matematyków jak i przestrzenie pochodzące wprost z zastosowań matematyki. W czasie wykładu spróbuję w poglądowy sposób opowiedzieć o tak fundamentalnych pojęciach matematyki współczesnej jak wymiar czy rozmaitość. Motywem przewodnim wykładu będzie wpływ problemów pochodzących wprost z mechaniki klasycznej na rozwój współczesnej matematyki. Koronnym przykładem tego typu jest tytułowe 'ostatnie geometryczne twierdzenie Poincare', które zostało odkryte przez Henriego Poincare przy okazji badań nad ruchem planet, a którego uogólnienia legły u podstaw powstania całych nowych działów matematyki i od ponad 100 lat są przedmiotem bardzo intensywnych badań.

Wykład dedykowany Adamowi Mysiorowi, patronowi Instytutu Rozwoju Edukacji

Prowadzący

dr Michał Stukow – matematyk, adiunkt w Zakładzie Algebry Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej, koordynator programu Erasmus+, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006, 2007), laureat nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe, w czasach uczniowskich i studenckich zwycięzca wielu olimpiad i konkursów matematycznych. Zainteresowania naukowe: grupa klas odwzorowań powierzchni orientowalnej i nieorientowalnej, przestrzenie moduli powierzchni Riemanna i Kleina, rozmaitości 3-wymiarowe.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).