Program

Zagrabione – odzyskane/nieodzyskane. Problem dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej

dr Monika Kuhnke

31 marca 2017 o godz. 18:30

Zagrabione – odzyskane/nieodzyskane. Problem dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej

dr Monika Kuhnke

31 marca 2017 o godz. 18:30

Informacje

  •   31 marca 2017 o godz. 18:30
  •   Wydział Filologiczny UG - aula 1.43

Opis

II wojna światowa spowodowała na ziemiach Polski straty w dobrach kultury nieporównywalnie większe od tych, które przyniosły konflikty zbrojne wcześniejszych stuleci. Do dziś nie udało się nawet ustalić, jak wiele dzieł sztuki zostało utraconych w latach 1939-1945. Powojenna akcja restytucyjna, choć pozwoliła na powrót tysięcy zabytków, zakończyła się wraz z rozpoczęciem tzw. zimnej wojny. Powrót do tego zagadnienia możliwy był dopiero po zmianach politycznych przełomu lat 80. i 90. XX w. To wówczas w Polsce, jak i innych poszkodowanych państwach, przystąpiono do weryfikacji start wojennych, a przede wszystkim do praktycznych działań restytucyjnych. W przeciągu ostatnich 30 lat udało się odzyskać wiele zabytków, głównie obrazów, rysunków, rzeźb i manuskryptów, ale i tak stanowią one zaledwie wycinek tego, co zaginęło z terenu Polski w czasie wojny.

Wykład będzie próbą podsumowania – w oparciu o konkretne przykłady – działań podejmowanych przez Polskę po 1990 r. w celu likwidacji skutków II wojny światowej w dziedzinie obejmującej dobra kultury.

dr Monika Kuhnke     

Prowadzący

dr Monika Kuhnke – historyk sztuki, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od lat 90. zaangażowana w rewindykację do Polski dzieł sztuki i pamiątek historycznych wywiezionych w okresie II wojny światowej; autorka kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji dotyczących problematyki strat wojennych, zastępca pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury. Wspólnie z Włodzimierzem Kalickim napisała książkę pt. "Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona" (2014).

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).